Kazdův Dvůr

Domov pro klidné a spokojené stáří

Posláním našeho Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je poskytnout podporu a pomoc lidem s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné osoby, kteří z důvodu svého zhoršujícího se zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí za pomoci rodiny či terénních a ambulantních služeb. Zajišťujeme jim profesionální a individuální péči, která klienty podpoří v jejich soběstačnosti, a to s respektem k jejich osobnosti, důstojnosti a ochraně jejich soukromí.

icon-5

Struktura klientů

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je specializován a poskytuje pobytovou sociální službu osobám s chronickým duševním onemocněním.

icon-1

Sociální a ošetřovatelská péče

Klientům poskytujeme sociální a ošetřovatelskou péči v rozsahu a kvalitě specifikované a předepsané zákonem o sociálních službách.

icon-3

Zdravotní péče

Zajišťujeme pro naše klienty výkon zdravotní péče v rozsahu daném příslušným oprávněním.

icon-4

Podmínky a způsob přijetí

O přijetí klienta do Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr rozhoduje komise složená ze sociální pracovnice, vrchní sestry, lékaře a ředitele DZR.

icon-6

Individuální plánování

Individuální plánování je v Domově se zvláštním režimem Kazdův Dvůr základem pro plánování průběhu poskytování sociální služby.

icon-5

Stravování

Strava je připravována v moderně vybavené kuchyni dle aktuálně platných hygienických požadavků a norem.

icon-2

Úhrada za poskytovanou péči

Klienti jsou povinni platit úhradu za ubytování a stravování dle podmínek sjednaných v uzavřené Smlouvě o poskytování sociální služby.

icon-6

Aktivizace

Aktivizace jsou prostředkem k uspokojování společenských a duševních potřeb jednotlivých klientů. Realizovaná činnost je terapií a zábavou zároveň.

icon-2

Fakultativní služby

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr nabízí svým klientům kromě základních činností rovněž fakultativní služby.

Kazdův Dvůr

Kdo zajišťuje péči o Vaše blízké

Ing. Josef
Kazda

ředitel

Iveta
Květoňová

asistent ředitele

Mgr. Lucie Valečková, DiS.

sociální pracovnice

Dana
Kazdová

vrchní sestra

Kazdův Dvůr

Prezentace DZR Kazdův Dvůr

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr se nachází v malebném venkovském prostředí v blízkosti města Františkovy Lázně (cca 5km) a je tak tou správnou volbou pro klienty, kteří preferují klid, pohodu a život v prostředí plném zeleně. Shlédnutím přiložené virtuální prohlídky získáte velmi reálnou představu o prostorách DZR Kazdův Dvůr včetně jejich vybavení, ve kterých poskytujeme našim klientům pobytovou sociální službu a zároveň o prostorách, které mohou tito klienti v rámci svého pobytu v DZR Kazdův Dvůr využívat.

Kazdův Dvůr

Cíle DZR Kazdův Dvůr

icon-1

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzn. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

icon-3

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

icon-4

Motivujeme klienty k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

icon-6

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Kazdův Dvůr

Poslání a zásady poskytované služby

Posláním našeho Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr je poskytnout podporu a pomoc lidem s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné osoby, kteří z důvodu svého zhoršujícího se zdravotního stavu, potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí za pomoci rodiny či terénních a ambulantních služeb. Zajišťujeme jim profesionální a individuální péči, která klienty podpoří v jejich soběstačnosti, a to s respektem k jejich osobnosti, důstojnosti a ochraně jejich soukromí.

Při práci s klienty a při poskytování pobytové sociální služby v DZR Kazdův Dvůr dodržujeme tyto zásady:

  • individuální přístup ke klientovi – služba je „šita na míru“ jednotlivým klientům
  • respektování lidských práv a základních svobod klienta
  • respektování osobnosti klienta
  • zachování lidské důstojnosti klienta
  • podpora klienta v jeho soběstačnosti
  • ochrana soukromí klienta
  • respektování přání a potřeb klienta
  • profesionální přístup všech zaměstnanců – týmová práce
115

Lůžek

52

Pokojů

10

let provozu

Kazdův Dvůr

Co o nás řekli