Příprava na Velikonoce – barvení vajíček

Příprava na Velikonoce – barvení vajíček

Dnešní dopoledne jsme si v rámci přípravy na nastávající velikonoční svátky obarvili vajíčka.
Účast byla hojná, a to jak ze strany klientů, tak i jejich blízkých. Barvení vajíček bylo samo o
sobě sice známá aktivita, avšak pro mnohé hodně zábavná. Ale ozdobit vajíčka ubrouskovou
technikou lepenou škrobem, to byla pro mnohé novinka. Zde se rodiny klientů i sami aktivně
zapojili do vystřihování obrázků z ubrousků. Štětcem se pak obrázek lepil pomocí škrobového
lepidla. A výsledkem byla opravdu kreativní umělecká díla.