Domov pro klidné a spokojené stáří

Dokumenty

V této sekci najdete důležité dokumenty a oznámení. Všechny dokumenty si můžete stáhnout.

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby

Vyplněná a podepsaná žádost je nezbytnou podmínkou přijetí do DZR Kazdův Dvůr.

Příloha č.1 k žádosti

Vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele.

Příloha č.2 k žádosti

Specifikuje aktuální schopnosti a potřeby žadatele.

Seznam doporučených věcí

Seznam doporučených věcí, kterými by měl být klient vybaven při svém přijetí do DZR Kazdův Dvůr.

Domácí řád

Domácí řád stanovuje pravidla poskytování pobytové sociální služby v DZR Kazdův Dvůr.

Návštěvní řád

Návštěvní řád stanovuje pravidla chování návštěvníků v DZR Kazdův Dvůr.

Etický kodex zaměstnance DZR Kazdův Dvůr

Etický kodex stanovuje standardy chování zaměstnanců provozovatele DZR Kazdův Dvůr.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Informace, jakým způsobem a v jakém rozsahu zpracovává provozovatel DZR Kazdův Dvůr osobní údaje.