Zdobení vánočního stromečku

Zdobení vánočního stromečku

I letos jsme dostali darem krásný vánoční stromeček od paní Michaely Rybové. Klienti si
stromeček ozdobili společnými silami a umístili ho v loubí, aby ho všichni příchozí mohli
obdivovat.