Čarodějnický rej

Čarodějnický rej

Dnešní dopoledne se do našeho zařízení slétly čarodějnice z blízkého i dalekého okolí, aby si
s našimi klienty a jejich rodinnými příslušníky zatančili, zazpívali. K tomu je doprovázel zvuk
harmoniky a zpěv harmonikáře. Všichni se skvěle bavili. Dopoledne uteklo až moc rychle, ale
určitě si vše brzy zopakujeme.