Návštěva Státního okresního archivu

Návštěva Státního okresního archivu

Dnes dopoledne vyrazili někteří naši klienti vlakem na výlet do Chebu. Zde, v rámci
Mezinárodního dne archivů, navštívili Státní okresní archiv, kde si prohlédli výstavu na téma:
„Zločiny první republiky – kriminální případy z kronik četnictva na Chebsku“. Výstava byla
zaměřená na dobu meziválečného Československa, kdy zločin na Chebsku potírali
uniformovaní četníci, kteří do kronik svých stanic zaznamenali nejvýznamnější případy a
události z oblasti kriminalistiky i společenského dění. Klienti se seznámili s největšími
regionálními hříšníky, ale také vyšetřovacími metodami, pozoruhodnými detektivními
zápletkami a tresty, které si provinilci vysloužili. Po výstavě zašli společně do cukrárny, kde
si dali palačinky a kávičku. Na cestu zpět pak nabrali sílu posezením na lavičkách umístěných
na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Klienti si výlet velmi užili a celé odpoledne pak vyprávěli
své zážitky ostatním spolubydlícím.