Prezidentské volby – právo každého z nás

Prezidentské volby – právo každého z nás

V lednu 2023 byly i mezi našimi klienty velkým tématem prezidentské volby. Těm, kteří
projevili zájem a dle zákona mohli volit, to bylo umožněno přímo v našem zařízení na základě
zvláštního volebního seznamu.
V prvním kole prezidentských voleb se rozhodlo odvolit 6 klientů, z toho tři volili přímo ze
svého lůžka.
Ve druhém kole prezidentských voleb se rozhodli volit 4 klienti, z toho jedna klientka opět
volila ze svého lůžka.
Pro všechny klienty to byla velká událost, protože i přes svá zdravotní omezení mohli
bezezbytku uplatnit své právo volit a svobodně se rozhodnout, komu dají svůj hlas.