Adventní vystoupení dětí ze ZŠ Františkovy Lázně

Adventní vystoupení dětí ze ZŠ Františkovy Lázně

Na dnešní dopoledne si pro naše klienty připravili děti ze Základní školy Františkovy Lázně básničky
spojené s adventem, vánoční písně a zahráli klientům i na hudební nástroje.
Na oplátku děti od klientů našeho domova dostaly jimi upečené perníčky. Vystoupení s dětmi si užili
nejenom klienti, ale i jejich rodinný příslušníci.