Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne

Toto dopoledne si naši klienti zasportovali. Svoji zdatnost si změřili ve čtyřech disciplínách, a
to v šipkách, hodu míčem, kuželkách a kriketu. Všichni klienti se moc snažili, soutěžení je
velmi nadchlo, a ještě si užili spoustu legrace. Za své snažení a sportovní výkony obdrželi
všichni klienti diplom.