Návštěva Reborn panenek

Návštěva Reborn panenek

Při první návštěvě Reborn panenek jsme u našich klientů zaznamenali velmi pozitivní reakce
a proto se „miminka“ do našeho zařízení opět vrátila. Této návštěvy Reborn panenek se
zúčastnily i rodiny či blízcí našich klientů a všichni byli reakcemi našich klientů na Reborn
panenky velmi překvapeni. Reborn panenky mají na klienty nejenom uklidňující účinky, ale
pomáhají jim vzpomenout si na dobu, kdy měli sami děti, a dokonce na dobu, kdy sami byli
dětmi. Pozitivní reakce jsme zaznamenali i u mužské části našich klientů. „Miminka“ si
pochovali, mluvili na ně, a dokonce jim dávali dudlík. Klientům „miminka“ vykouzlila úsměv
na tvářích, což můžete posoudit z přiložených fotografií, a to je pro nás všechny nejkrásnější
odměnou.