Halloween i v našem domově

Halloween i v našem domově

Pro potěchu a rozptýlení klientů se zaměstnanci provozovatele Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr rozhodli, že v průběhu dne 2.11.2021 budou vykonávat základní činnosti přímé péče v kostýmech a převlecích (např. u podávání stravy, u koupání apod.). Pro klienty to bylo nečekané zpestření, které mnohým z nich vykouzlilo úsměv na tváři. Nejvíce je však bavilo hádat, kdo ze zaměstnanců je vlastně pod tou maskou. Ne vždy se jim podařilo je poznat.