Návštěva dětí ze ZŠ Skalná

Návštěva dětí ze ZŠ Skalná

V rámci obnovené spolupráce se ZŠ Skalná, proběhla první letošní návštěva dětí z 9. ročníku této školy u našich seniorů. Děti se zapojily do volnočasových aktivit s našimi klienty, ale i do realizace lehčí přímoobslužné péče (např. přerovnání oblečení ve skříních klientů). Žáci se rozdělili do dvoučlenných skupinek a za doprovodu našich zaměstnanců se rozptýlili po zařízení. Svou přítomností potěšili a zpříjemnili den většině našich klientů. Velkým překvapením bylo pro klienty i setkání se psím kamarádem, který našim klientům za vedení své paničky předvedl úžasné psí kousky. Toto setkání nebylo ojedinělé, neboť plánujeme v pravidelných intervalech absolvovat takováto setkání i s dalšími ročníky ZŠ Skalná.