Sportovní den

Sportovní den

Na 26.6.2023 jsme pro naše klienty zorganizovali Sportovní den. Připravili jsme celkem 5 stanovišť (kuželky, šipky, hod kroužkem na terč, hod míčem na koš a kroket). Každý klient měl za úkol obejít všechna stanoviště

Na každém stanovišti pak klient obdržel potvrzení formou razítka, že úspěšně absolvoval příslušnou disciplínu. Na konci soutěže proběhlo vyhodnocení a každý účastník obdržel diplom a malou sladkost. Celá akce se vydařila, a to i díky pěknému počasí. Klienti se pobavili, zasmáli, zdravě si zasoupeřili a těší se na další obdobnou akci.