Domov pro klidné a spokojené stáří

Sociální a ošetřovatelská péče

Sociální péče

Klientům poskytujeme sociální péči v rozsahu a kvalitě specifikované a předepsané zákonem o sociálních službách.

 

Tato péče obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Ošetřovatelská péče

V rámci poskytování ošetřovatelské péče se v našem zařízení snažíme přistupovat ke každému klientovi vždy individuálně. Forma a rozsah námi poskytovaných ošetřovatelských úkonů jsou vždy předem konzultovány nejenom přímo s konkrétním klientem, ale i s jeho rodinou a ošetřujícím lékařem.

Na základě těchto konzultací je pro každého klienta vypracován plán péče, na základě kterého je mu ze strany našeho personálu poskytována ošetřovatelská péče v té, pro něho nejoptimálnější a nejvhodnější formě.

Ošetřovatelská péče zahrnuje podporu a pomoc při osobní hygieně, fyziologických potřebách včetně výměny inkontinentních pomůcek, úkonech péče o vlastní osobu (asistence u stravy, úprava lůžka, změna polohy na lůžku, doprovod při chůzi, oblékání, svlékání, orientace v prostředí, apod.). Dále pak pomoc při obstarávání osobních záležitostí včetně nákupů a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Klienta vedeme k soběstačnosti a samostatnosti – zaměstnanci poskytovatele nevykonávají za klienta to, co zvládne sám.

Plán péče každého klienta je pravidelně konzultován a projednáván s přímo ošetřujícím personálem a v případě potřeby je operativně aktualizován.

Pro maximální pohodlí a bezpečnost klientů má každý klient možnost využívat tísňový vysílač ve formě přívěsku, kterým může kdykoli přivolat odborný personál našeho zařízení. Klienti, u kterých to vyžaduje jejich aktuální zdravotní stav, mohou být navíc vybaveni náramkem monitorujícím trvale jejich pohyb.

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete poradit, tak nás kontaktujte.