MDŽ

MDŽ

Začátek měsíce března se nesl v duchu květin. Nejen, že se měnila výzdoba prostor DZR
Kazdův Dvůr do jarní tématiky, ale aktivizační pracovnice domova vyráběly pro každou
klientku kytičku, kterou jí věnovaly k MDŽ společně s přáním napsaným na srdíčku.
Radost klientek byla ohromná.