Cvičný požární zásah v DZR Kazdův Dvůr

hasici

Cvičný požární zásah v DZR Kazdův Dvůr

Na základě dohody s HZS Cheb proběhl dne 23.4.2024 v DZR Kazdův Dvůr cvičný požární poplach
s následným zásahem jednotek HZS. Cvičení se kromě profesionální jednotky HZS z Chebu
zúčastnily rovněž jednotky dobrovolných hasičů ze Skalné, Plesné, Chebu, a profesionální jednotka
drážního HZS.

Cílem tohoto cvičení bylo:

  • seznámení jednotek HZS s DZR Kazdův Dvůr a jejich zmapování si podmínek případného
    požárního zásahu v tomto zařízení
  • vyzkoušení komunikace a nastavení vzájemné spolupráce zaměstnanců provozovatele DZR
    Kazdův Dvůr s jednotkami HZS při požárním zásahu
  • identifikace případných problémů při zásahu, které by měly být následně v rámci preventivních
    opatření odstraněny

Protože jsme si nebyli jisti, jak bude přítomnost jednotek HZS působit na psychiku některých našich
klientů, zúčastnili se tohoto cvičení pouze klienti, u kterých jsme měli jistotu, že toto bez problému
zvládnou a současně se svou účastí na tomto cvičení předem souhlasili.

Samotné cvičení bylo zahájeno zakouřením vybraných prostor DZR Kazdův Dvůr, které provedli
zástupci HZS, čímž došlo k aktivaci EPS, kterou je naše zařízení vybaveno, a vyhlášení poplachu.
Následně byl takto nasimulovaný „požár“ naším personálem nahlášen HZS. Do doby příjezdu
jednotek HZS prováděl personál všechny předepsané úkony, jejímž cílem bylo ochránit zdraví a životy
klientů v prostorách navazujících na „požárem“ zasažený prostor a minimalizovat ztráty na majetku
DZR Kazdův Dvůr. Po příjezdu jednotek HZS se velení zásahu ujal velitel těchto jednotek. Příslušníci
HZS velice rychle „požár“ lokalizovali a zlikvidovali. Přitom, za součinnosti personálu DZR Kazdův
Dvůr, provedli evakuaci všech klientů z prostor zasažených „požárem“. Celý zásah trval cca 30 minut
a z našeho pohledu proběhl velmi profesionálně.

Po ukončení zásahu proběhlo jeho vyhodnocení, kdy jak ze strany vedení HZS, tak i ze strany vedení
provozovatele DZR Kazdův Dvůr, bylo konstatováno, že cíle cvičení byly bezezbytku naplněny a
zejména spolupráce mezi jednotkami HZS a personálem DZR Kazdův Dvůr byla příkladná. Současně
byla příslušníkům HZS, kteří se cvičení zúčastnili, umožněna detailní prohlídka všech prostor DZR
Kazdův Dvůr.

Všem pracovníkům provozovatele DZR Kazdův Dvůr, klientům i příslušníkům HZS, kteří se tohoto
cvičení zúčastnili, tak velice děkujeme.

Ve Vonšově dne 29.4.2024