Obnova nátěrů

Obnova nátěrů

V průběhu následujícího období bychom chtěli provést opravy a obnovu nátěrů ve společenských prostorách našeho zařízení a na vybraných pokojích klientů.

Realizace těchto činností bohužel  částečně omezí jak klienty, tak i návštěvníky našeho zařízení. Žádáme proto rodinné příslušníky klientů i ostatní návštěvníky našeho zařízení o pochopení a shovívavost.

Děkujeme.