Opravy a obnova nátěrů na pokojích klientů

Opravy a obnova nátěrů na pokojích klientů

Začátkem měsíce srpna jsme začali s plánovanými opravami a obnovou nátěrů na pokojích klientů. Největší změnou oproti stávajícímu stavu je to, že všechny pokoje budou nově vymalovány barevně. Barvy byly zvoleny velmi jemné ve světlých neutrálních tónech. Pokoje tak působí opticky větší a na klienty tyto jemné odstíny působí relaxačně a uklidňují je. Snažíme se tak našim klientům vytvořit co nejpříjemnější prostředí, které se bude co nejvíce blížit jejich domácímu prostředí, na které byli zvyklí.

Před opravou

   

Po opravě

.