Plán akcí v DZR Kazdův Dvůr na II. pololetí roku 2024

Plán akcí v DZR Kazdův Dvůr na II. pololetí roku 2024

Na II. pololetí roku 2024 plánujeme v našem zařízení zrealizovat následující akce:

Červenec 

 • Paměťové hry
 • Opékání buřtů

Srpen

 • Sportovní den (park DZR)
 • Diskotéka (70. léta)

Září

 • Výroba papírových draků

Říjen

 • Dlabání dýní
 • Vystoupení kapely Jedeme dál

Listopad

 • Uctění památky zesnulých spojené s pečením perníků
 • Příprava na Vánoce (výroba věnců)

Prosinec

 • Mikulášská besídka za doprovodu harmoniky
 • Vystoupení pěveckého sboru Špalíček

Konkrétní termíny jednotlivých akcí budou včas oznámené. Srdečně se těšíme na hojnou

účast ze strany rodinných příslušníků a blízkých našich klientů.

Bližší informace o plánované akci získáte na tel. kontaktu: +420 778 421 444