Revitalizace parku

Revitalizace parku

Do našeho parku se chystáme nainstalovat „hmyzí hotel“, a to jak svépomocí ze strany
personálu a klientů, tak i s případnou pomocí rodinných příslušníků a blízkých našich klientů.
Pro upřesnění: hmyzí hotel je uměle vytvořeným domečkem, jehož hlavním úkolem je
poskytnout užitečnému hmyzu bezpečný úkryt a poklidné místo k hnízdění. Plánujeme hmyzí
hotel umístit do našeho parku, aby klienti mohli průběžně sledovat, jak se daří ochránit jeho „nájemníky“.