Spolupráce se ZŠ Skalná

Spolupráce se ZŠ Skalná

Podařilo se nám domluvit užší spolupráci se ZŠ Skalná.

Jakmile to situace opět dovolí, budou děti I. stupně ZŠ v doprovodu učitele navštěvovat naše klienty v rámci pravidelných besídek. Z dětí II. ZŠ stupně bude vybrána skupina dětí, která bude v doprovodu učitele docházet za konkrétními klienty, kterým se budou individuálně /dle potřeby za účasti pracovníka provozovatele DZR Kazdův Dvůr/ věnovat (procházky s klientem uvnitř i mimo zařízení, předčítání, hraní stolních her či realizace jiných společenských aktivit).

Obecným cílem této spolupráce bude dopřát klientovi přítomnost jiné osoby se zájmem o něho samotného a pro žáky bude přínosem poznat realitu života ve stáří.