Zútulnění společenských prostor DZR Kazdův Dvůr

Zútulnění společenských prostor DZR Kazdův Dvůr

Naší trvalou snahou je vybavit a uzpůsobit prostory DZR Kazdův Dvůr tak, aby se co nejvíce
podobaly domácímu prostředí, ze kterého k nám mnozí z našich klientů přišli. A přestože v rámci této
snahy narážíme na značná legislativní omezení, zejména s ohledem na platné předpisy o požární
bezpečnosti jednotlivých prostor DZR Kazdův Dvůr, naše úsilí docílit příjemného a co nejvíce
domácího prostředí rozhodně nevzdáváme.
Na základě ankety na toto téma, provedené mezi klienty, jsme vyhodnotili, že by je potěšilo a prostory
našeho zařízení přiblížilo jejich domácímu prostředí používání ubrusů. Jakmile jsme započali prostory
jídelen a kavárny vybavovat ubrusy, zaujalo to mnohé z rodinných příslušníků našich klientů, a i oni k
nám začali zasílat ubrusy, které by se dle jejich názoru mohli jejich rodinnému příslušníku, který
využívá našich služeb, líbit.
Nakonec se v rámci této spontánní akce sešlo opravdu mnoho zajímavých a krásných ubrusů, které již
zdobí prostory našeho zařízení. Všem, kteří se zúčastnili, velice děkujeme.